Privacybeleid

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.flowcoachingzeeland.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.flowcoachingzeeland.nl staat onder beheer van Flow Coaching Zeeland, de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.flowcoachingzeeland.nl worden permanent bewaard door middel van Google analytics, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

3. Cookies
Flow Coaching Zeeland maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Flow Coaching Zeeland, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Flow Coaching Zeeland is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden
Flow Coaching Zeeland kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het verwerken van een (aan)vraag van een bezoeker.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag.
Gegevens die door de bezoeker van de website aan Flow Coaching Zeeland zijn verstrekt zullen, zonder uitdrukkelijke toestemming, nooit aan derden worden doorgegeven.

7. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker van de website aan Flow Coaching Zeeland verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8. Aanpassing van cliëntgegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Flow Coaching Zeeland kan de cliënt in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Flow Coaching Zeeland voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Op de hoogte blijven?

Volg Flow Coaching Zeeland op Facebook of bekijk mijn persoonlijke LinkedIn profiel.