Creatieve therapie en coaching

Geen woorden, maar creaties

Communiceren met woorden is slechts één manier om je uit te drukken. Door niet alleen te praten, maar ook op een creatieve manier bezig te zijn, kun je via een andere taal uiten wat er in je omgaat en dat werkt verhelderend. Het creëren van iets zegt veel over jezelf.

Creatieve therapie geeft de mogelijkheid om grip te krijgen op problemen, om anders met jezelf of situaties om te leren gaan en er woorden voor te vinden.

Hoe werkt beeldende coaching/therapie

Tijdens een beeldende creatieve coach of therapiesessie met creatieve uitingsvormen zoals tekenen, schilderen, werken met klei, etc. Wat je maakt, de manier waarop je werkt en wat ermee wordt uitgedrukt, zegt iets over jou! Wat jou bezighoudt wordt zichtbaar en voelbaar. Je laat steeds meer je verbeelding spreken. 
Datgene wat je hebt gemaakt, vormt het uitgangspunt voor een gesprek. We evalueren het proces en brengen de verdieping hierin aan.
Het gaat niet om de prestatie, maar om het uiten van jezelf. Je hoeft daarvoor niet creatief te zijn en je hoeft geen ervaring te hebben met creatieve werkvormen. Jouw werk is van jou en mag mee naar huis worden genomen.

Logica brengt ons van A naar B, verbeelding brengt ons overal.
– Albert Einstein –

Voordelen van creatieve coaching of therapie:

  • Op een veilige manier kun je met creatieve middelen uiting te geven aan onderwerpen, gevoelens en gedachten waarin je je kwetsbaar voelt, waaraan je geen woorden kunt geven of waarin je je wilt ontladen.
  • Een probleem, eigen gedrag en gevoelens worden op een andere manier inzichtelijk gemaakt.
  • Op een positieve manier aan de slag gaan met persoonlijke ontwikkeling: ontspannen en spelenderwijs.

Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel.
Om je ziel te zien een kunstwerk. – George Bernard Shaw –

Muziek coaching en therapie

Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt hier gebruik van, onder andere door middel van het luisteren naar muziek, het uitvoeren van bestaande muziek, improvisatie en het gebruik van de stem.

Deze werkvormen bieden jou nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie. Het is een mooie manier om tot je gevoel te komen. Je ontdekt bij jezelf wat er los komt en hoe je dit door kan trekken en toe kan passen in je dagelijkse leven.